Wyższe Seminarium Duchowne im. bł. bp. Michała Kozala w Bydgoszczy
   NAWIGACJA
    KANDYDAT
  Rozeznawanie powołania
  Warunki przyjęcia
  Modlitwa o rozeznanie
    drogi powołania

    MEDIA
   Czasopismo SEMEN
   Modlitwy
   Galeria zdjęćOgnisko Misyjne
„Każdy kapłan z natury, z definicji kapłaństwa jest misjonarzem. Zapewniając krajm katolickim odpowiednią liczbę duszpasterzy. Być kapłanem i nie interesować się, w taki czy inny sposób propagowaniem wiary, to nie rozumieć Ewangelii.” ( o. Paweł Manna)

Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio zauważył, że: każdy Kościół partykularny winien się wspaniałomyślnie otworzyć na potrzeby innych Kościołów. Pierwszym krokiem, by tego dokonać jest modlitwa. Chcąc odpowiedzieć na to papieskie wezwanie w naszym Seminarium powstało Seminaryjne Ognisko Misyjne im. bł. Teresy Ledóchowskiej. Jego członkowie spotykają się na regularnej modlitwie, polecając w sposób szczególny Bogu naszych diecezjalnych Księży, którzy pełnią swoją misyjną posługę na kontynencie Afrykańskim w Czadzie oraz pośród wysp Oceanii w Papui Nowej Gwinei. Wspieramy ich także naszą ofiarą składaną na tace raz w miesiącu, podczas Mszy Świętej sprawowanej w Papieskiej Intencji Misyjnej.

Wielką naszą radością jest także fakt fundacji zakonnej nowego domu, której dokonały zaprzyjaźnione z nami siostry Klaryski. Wyjechały one do Kazachstanu, by w Pawłodarze świadczyć o Chrystusie kochającym każdego człowieka. Wspieramy Je naszą modlitwą, jak również ofiarą pieniężną, zbieraną każdego miesiąca.

Organizując animację misyjną włączamy się, w miarę naszych możliwości, w zbiórki na rzecz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, organizujemy Adoracje Najświętszego Sakramentu i nabożeństwa misyjne, szczególnie w Tygodniu Misyjnym.

Członkowie SOMu modlą się codziennie na różańcu misyjnym. Każdego dnia różaniec otrzymuje inny Kleryk należący do ogniska, by modlić się na nim za Misjonarzy oraz w intencji konkretnego kontynentu następnie przekazuje go innemu członkowi ogniska i w ten sposób trwa nasza modlitwa za misje i Misjonarzy.

   SZUKAJ


   SŁOWO NA DZISIAJ
  Czytania Mszalne
   NASZE WSPÓLNOTY
  Rycerstwo Niepokalanej
  Grupa Modlitewna
    Ojca Pio

  Ognisko Misyjne
  Koło Caritas
  Schola Seminaryjna
  Zespół Seminaryjny
   NASZE INICJATYWY
  Rekolekcje Powołaniowe
  Seminaryjny Spływ Kajakowy
   Galeria zdjęć
   LOSOWY CYTAT


2012 © Design by Paweł Rybka | Wyższe Seminarium Duchowne im. bł. bpa Michała Kozala w Bydgoszczy. | Wszelkie prawa zastrzeżone.