Wyższe Seminarium Duchowne im. bł. bp. Michała Kozala w Bydgoszczy
   NAWIGACJA
    KANDYDAT
  Rozeznawanie powołania
  Warunki przyjęcia
  Modlitwa o rozeznanie
    drogi powołania

    MEDIA
   Czasopismo SEMEN
   Modlitwy
   Galeria zdjęćPatron
Bł. bp Michał Kozal
„Prawdziwą wielkość człowieka mierzy się miarą jego zjednoczenia z Bogiem, mierzy się jego umiejętnością i gorliwością wykonywania planów Bożych.”

Bł. Michał Kozal, to biskup i męczennik II wojny światowej. Urodził się 25 września 1893 roku w Nowym Folwarku koło Krotoszyna w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Michał skończył szkołę podstawową, a następnie gimnazjum w Krotoszynie. w 1914 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Ostatni rok studiów ukończył w Gnieźnie, gdzie 23 lutego 1918 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Przez kilka kolejnych lat pracował jako wikariusz w kilku różnych parafiach. Od początku był bardzo dobrym kapłanem, który odznaczał się wielką gorliwością w prowadzeniu katechizacji, często spowiadał, z radością głosił Słowo Boże. Był wyrozumiały, uczynny i miłosierny wobec wiernych. Przez cały ten czas poszerzał też swoją wiedzę dzięki samokształceniu. w uznaniu zarówno gorliwej posługi kapłańskiej bł. Michała, jak też jego wiedzy, w 1927 roku prymas August Hlond mianował go ojcem duchownym Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Był to znakomity wybór, ponieważ bł. Michał okazał się doskonałym przewodnikiem sumień przyszłych kapłanów, którzy już wtedy uważali go za świętego męża. w 1929 roku Michał Kozal został mianowany rektorem Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Funkcję tę pełnił do 1939 roku, kiedy to papież Pius Xi mianował go biskupem pomocniczym we Włocławku. Sakrę biskupią przyjął tuż przed II wojną światową – 13 sierpnia z rąk ks. bpa Karola Mieczysława Radońskiego w katedrze włocławskiej. 14 września 1939 roku wojska niemieckie wkroczyły do Włocławka. Od początku robiono wszystko, żeby zatrzeć i zniszczyć tu ślady polskości. 15 i 22 października 1939 roku nastąpiły pierwsze aresztowania wśród duchowieństwa Włocławka. 7 listopada wieczorem aresztowano biskupa Michała Kozala i wszystkich pozostających jeszcze we Włocławku biskupów i alumnów. Biskup przetrzymywany był początkowo w Lądzie, a 3 kwietnia 1941 roku bł. Michała wraz z pozostałymi więźniami przewieziono do obozu koncentracyjnego w Inowrocławiu. Od samego początku Niemcy bili ich nielitościwie czym i gdzie popadło, ze szczególną zaciekłością znęcając się nad ks. Kozalem, usłyszawszy, że to biskup. Dnia 9 kwietnia, w Wielką Środę, wywieziono biskupa i jego towarzyszy do Berlina. Potem przewieziono ich do Dachau, gdzie dotarł 25 kwietnia 1941 roku i otrzymał numer obozowy 24 544. Tutaj właśnie 26 stycznia 1943 roku zakończył swoje życie. Oficjalnie ogłoszono, że umarł na tyfus, jednak najprawdopodobniej został dobity śmiercionośnym zastrzykiem. Mimo, iż współwięźniowie próbowali zachować ciało biskupa, spalono je w obozowym krematorium. 14 czerwca 1987 roku w Warszawie Jan Paweł Ii dokonał beatyfikacji biskupa Michała Kozala. Wspomnienie liturgiczne przypada na 26 stycznia, a także nasze Seminarium upamiętnia dzień 14 czerwca (data beatyfikacji). Jest patronem Włocławka i Diecezji Bydgoskiej oraz Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej.


   SZUKAJ


   SŁOWO NA DZISIAJ
  Czytania Mszalne
   NASZE WSPÓLNOTY
  Rycerstwo Niepokalanej
  Grupa Modlitewna
    Ojca Pio

  Ognisko Misyjne
  Koło Caritas
  Schola Seminaryjna
  Zespół Seminaryjny
   NASZE INICJATYWY
  Rekolekcje Powołaniowe
  Seminaryjny Spływ Kajakowy
   Galeria zdjęć
   LOSOWY CYTAT


2012 © Design by Paweł Rybka | Wyższe Seminarium Duchowne im. bł. bpa Michała Kozala w Bydgoszczy. | Wszelkie prawa zastrzeżone.